Technologie provzdušnění

  • Jedním z rizikových faktorů vzniku proleženin a také aspektem, který komplikuje proces hojení, je vlhká pokožka. Zejména u pacientů nadměrně se potících, pacientů v horečkách a inkontinentních pacientů hovoříme o vysokém riziku.
  • Systémy s provzdušněním eliminují tento rizikový faktor.

 

provzdusneni2.JPG
 

 

  • Systémy s provzdušněním pracují na principu neustálého uvolňování vzduchu z jednotlivých segmentů. Tento konstantní vzduchový proud osušuje pokožku pacienta prakticky neustále, aniž by se snížila dynamická funkce antidekubitní matrace.
  • Dynamické matrace s provzdušněním jsou vysoce sofistikované systémy eliminující maximum možných rizik vzniku dekubitů a výrazně zvyšují efektivnost léčby dekubitů I. - IV. stupně.