Care of Sweden

     Společnost Care of Sweden vyvíjí, vyrábí a prodává produkty a služby pro zdravotnictví. Hlavním zaměřením společnosti je pomoc při prevenci a léčbě dekubitů a díky tomu má společnost velké množství znalostí o tomto závažném tématu.  Care of Sweden je také členem a sponzorem evropské organizace EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel - Evropský poradní sbor pro otázky proleženin) a pravidelně se účastní jejich mezinárodních setkání.

 Společnost byla založena v roce 1999, hlavní sídlo včetně výrobního závodu se nachází ve Švédsku, v městě Tranemo. Care of Sweden je jedním z největších dodavatelů matrací, podložek a polštářů ve Švédsku s dominantním podílem na trhu, v rámci exportní divize vyváží zdravotní matrace do více než 25 zemí světa. Mezi její zákazníky patří národní a soukromí poskytovatelé zdravotní péče v celé zemi. Společnost také zajišťujeme kurzy v různých oblastech, například prevence dekubitů, nemocničních lůžek a podobně.

 Care of Sweden neustále vyvíjí své produkty a služby v úzké spolupráci se svými dodavateli a především zákazníky z řad nemocnic, kteří jsou největším zdrojem inspirace a nápadů. Společnost proto vynakládá spoustu času a energie pro nalezení správného provedení a nejlepších materiálů pro své výrobky.  Od roku 2007 je společnost pravidelně certifikována a je nositelem certifikátů ISO  9001 (Systém řízení kvality), ISO 13485 (Systém řízení kvality zdravotnických prostředků), a ISO 14001 (Environmentální management).