Dekubity a právní problematika

Dekubity jsou stále častěji nahlíženy jako kritické ukazatele kvality ošetřovatelské péče. Ze zahraničí jsou známy případy, kdy vzniklé dekubity byly předmětem právního sporu mezi pacientem (případně jeho rodinnými příslušníky) a zdravotnickým zařízením, a který žalující strana vyhrála.

Problematika dekubitů je jasně definována stejně jako příčiny vzniku. Lze samozřejmě diskutovat o skutečném stavu pacienta, tedy stavu, kdy je prevence ještě účinná. Hovoříme zde však o pacientech, jejichž rizikový stav byl přechodnou záležitostí, případně o takových pacientech, u kterých by preventivní opatření - mezi něž patří také použití antidekubitních systémů - měla jednoznačný efekt.

Důležité v této problematice je tedy schopnost definovat riziko vzniku dekubitů (škála Nortonové) a osvědčené možnosti prevence (polohování, antidekubitní pomůcky, nutrice, čistota) - obojí máme, obojí známe, obojí tedy očekává každý pacient, že bude efektivně využito při jeho hospitalizaci.