Když potřebujete pomoci...

Stále častěji se setkáváme se situacemi, kdy se na nás obracejí soukromé osoby, které potřebují řešit nenadálou krizovou situaci se svým rodinným příslušníkem upoutaným na lůžko.

Pokusíme se v krátkosti poradit, kde získat první pomoc v takových situacích.

- pokud potřebujete jakoukoli zdravotní pomůcku, lze si je zapůjčit nejčastěji v organizacích domácí péče, kde pracují zdravotní sestry schopné pomoci a poradit s dalším postupem.

- pronájem našich pomůcek jsme schopni zajistit také.

- podle §33 Vyhlášky č. 182/1991 Sb. můžete žádat na obecním úřadě s rozšířenou působností o poskytnutí jednorázového příspěvku na nákup některých rehabilitačních či kompenzačních pomůcek - tato služba je zřízena pro ty případy, kdy pojišťovna odmítne přispět či plně hradit nákup něteré z pomůcek.

- kontaktujte zdravotní pojišťovnu nemocného.