Vznik dekubitů

Dekubitus neboli proleženina je rána vyvolaná tlakem. Zatížená tkáň vlivem neprůchodnosti kapilár odumírá. Kritická hodnota tohoto tlaku je 4,27kPa (32mmHg). Abychom snáze pochopili tento tlak, vystačíme si s popisem situace, kdy ležíme tak dlouho, až je nám takové ležení nepřijemné. Zdravý člověk takovou situaci zaznamená jako pálení zatížených míst a jednoduše se otočí, aby zatíženým místům ulevil.

 

lokalizace.JPG

 

 

Člověk upoutaný na lůžko vlivem svého zdravotního stavu nebo narkóze (atp.) tento pocit nezaznamená. Rychlost vzniku proleženiny pak závisí na několika faktorech a je skutečně individuální - u někoho nemusí proleženina vzniknout vůbec, u jiného jde o pouhé desítky minut. Nejčastější místa vzniku dekubitů přibližuje obrázek vpravo.

 

Vznik dekubitů závisí na:

• intenzitě tlaku

• době působení tlaku

• odolnosti organismu na tlak

• zevních podmínkách jako jsou

  - mechanické vlivy

  - chemické vlivy

  - infekce 

 

Rizikových faktorů pro vznik proleženiny je celá řada a nejlepší obranou je vždy prevence. S tou je třeba začít co nejdříve. K tomu, abychom dokázali reagovat včas je vytvořena celá řada tabulek, tou nejpoužívanější je Stupnice podle Nortonové. S pomocí bodů zjistíte rizikovost u konkrétního člověka a můžete jednat. Prevence by měla nastoupit v podobě kvalitní a komplexní terapie jž v tom okamžiku, kdy člověk začne lůžko využívat převážnou část dne a noci bez ohledu na jeho věk.

 

 K problematice dekubitů jsme pro Vás připravili brožurku ke stažení zde.