Prevence vzniku dekubitů

Je-li člověk upoután na lůžko je zapotřebí zahájit celou řadu kroků, které mají úkol

a) rehabilitační - kdy znovu uschopňujeme funkce, které byly z nějakého důvodu postiženy. Jde zpravidla o rehabilitaci pohybového aparátu. 

b) preventivní (resp. preventivně-léčebný), kdy je naším úkolem zajistit takový systém opatření, která zabrání zhoršení stavu a zkvalitní pobyt ležícího na lůžku.

Takový systém je třeba budovat jako komplexní terapii, která by měla brát ohled na zdravotní i psychický stav pacienta a volit optimální cestu v zájmu pacienta či uživatele této služby.

Patří sem:

  1. kvalitní polohovatelné lůžko, v některých případech matrace s laterálním náklonem
  2. kvalitní matrace schopná optimálního naplnění podle váhy leížícího. (Jinou matraci použijete u pacienta po zraněních páteře, jinou u plně pohyblivého, jinou u pacienta trvale upoutaného na lůžko.)
  3. pravidelná rehabilitace podle individuálních potřeb
  4. polohování
  5. ošetření a masáž pokožky
  6. pravidelný přísun tekutin a potravy
  7. hygiena
  8. dobrý psychický stav