GPS Tracker mini

 GPS_Tracker_mini.JPG

 

 

GPS Tracker mini umožňuje vzdálený dohled osob, zvířat i věcí pomocí GPS.
Podobně jako GPS Tracker nabízí stejný rozsah služeb:

  • nastavení bezpečné zóny s informací o jejím překročení
  • dohledání osob na on-line mapě
  • dohledání osob pomocí informační MMS se třemi typy map k přesnému určení místa

Nízké pořizovací náklady

Minimální provozní náklady

Spolehlivá služba